Contemporaine Muziek voor Allen
facebook instagram

Ensemble88

Ensemble88 is een professioneel, dynamisch ensemble, gespecialiseerd in hedendaagse muziek in kleine bezetting. Het ensemble stelt zich ten doel het begrip voor en de interesse in dit specifieke genre te vergroten door middel van het geven van concerten in en buiten de euregio, het verstrekken van compositieopdrachten en het aangaan van samenwerkingsverbanden binnen en buiten het genre. Bovendien stimuleert, faciliteert en begeleidt Ensemble88 compositiestudenten en jonge componisten. Het ensemble voert hun werken bij voorkeur uit in overleg en in samenwerking met hen. Het is niet alleen herscheppend bezig binnen een specialisme, maar speelt ook een exclusieve rol in de repertoirevernieuwing en ontwikkeling van nieuwe muzikale vormen en producten. Deze voortdurende zoektocht van Ensemble88 naar het nieuwe en het verrassende, waarbij het ensemble zichzelf en anderen uitdaagt van geijkte paden af te wijken, staat aan de basis van inspirerende creatieve processen. Cross-overs met beeldende kunst, dans, literatuur, film en architectuur maken geregeld onderdeel uit van de programmering. Sinds zijn oprichting in 1988 heeft het ensemble talloze werken in première gebracht.
 
Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties (ensembles, culturele instellingen, festivals, concertlocaties) die zich richten op andere doelgroepen, probeert Ensemble88 het profiel van zijn eigen doelgroep op te rekken. Daarnaast werkt het ensemble ook met enige regelmaat samen met amateurmusici. Artistiek leider is de in Eupen (B) werkzame violist en componist Paul Pankert.
 
Het ensemble heeft Maastricht als thuisbasis en de provincie Limburg en de omringende Euregio Maas-Rijn als kernwerkgebied. Ensemble88 heeft een min of meer vaste kern van zeven musici. Naast de traditionele kernbezetting - dwarsfluit (altfluit, piccolo), (bas)klarinet, (alt)viool, cello, piano en slagwerk – werkt het ensemble geregeld samen met een sopraan.
 
Voor verdere informatie zie de website.