Contemporaine Muziek voor Allen
facebook instagram

Hedendaagse muziek

Om het begrip hedendaagse muziek af te bakenen ten opzichte van lichte muziek, popmuziek of jazz, wordt vaak gesproken van hedendaagse klassieke muziek. Tot de hedendaagse muziek wordt die muziek gerekend die vernieuwend is wat betreft klankkleur, harmonie, ritme, notatie en vaak ook bezetting. Deze vernieuwing is aan het begin van de twintigste eeuw in gang gezet door Stravinsky met zijn Sacre du Printemps.