Contemporaine Muziek voor Allen
facebook instagram

Doelstellingen

Doelstellingen van CoMAMaastricht zijn:

  • Amateurmusici van alle leeftijden en niveaus laten ervaren hoe spannend en leuk het spelen en zingen van hedendaagse muziek is
  • Professionalisering van amateurmusici door samenwerking met en coaching door professionele hedendaagse muziekensembles
  • Componisten stimuleren vaker hedendaagse muziek voor amateurs te schrijven. Dit krijgt vorm door onder andere het geven van compositieopdrachten, het bieden van live oefenmogelijkheden met het CoMAMaastricht Ensemble en het organiseren van compositiewedstrijden
  • Zichtbaar maken van de mogelijkheden die er in de amateurwereld liggen op het gebied van hedendaagse muziek.
  • Amateurmusici en professionals uit de muziekwereld met elkaar in contact brengen met als doel de hedendaagse muziekbeoefening door amateurs te stimuleren
  • De basis leggen voor een éénduidig landelijk forum van waaruit toekomstige initiatieven tot stand gebracht kunnen worden.
  • Door middel van de samenwerking met CoMA UK een uitwisseling tussen componisten, musici en educatiemedewerkers uit Groot Brittannië en Nederland tot stand brengen