Contemporaine Muziek voor Allen
facebook instagram

Vacature dirigent/muzikaal leider CoMAMaastricht Ensemble

Algemene informatie over CoMA en CoMAMaastricht

Wat is CoMA?

CoMA staat voor Contemporaine Muziek voor Allen. CoMA is gestart in Engeland in 1993. In 2011 is, in nauwe samenwerking met de Engelse organisatie, CoMAMaastricht opgericht.

De doelstellingen zijn:

1. Amateurmusici van alle niveaus (d.w.z. vanaf ongeveer graad A) middels een samenspeelensemble en het organiseren van zogenaamde Allcomers Events de gelegenheid bieden kennis te maken met het spelen van hedendaagse muziek. CoMAMaastricht heeft daarvoor in 2013 een eigen ensemble opgericht. Voor de muziek kan geput worden uit de Engelse CoMA bibliotheek. Deze bevat inmiddels ruim 800 werken, waarvan vele van vooraanstaande componisten. Voor de CoMA ensembles in Maastricht en Eindhoven zijn al diverse werken geschreven door Nederlandse componisten.De meeste CoMA composities zijn geschreven in een ‘Open Score’ format. Dit betekent dat ze geschikt zijn voor flexibel ensemble en voor diverse speelniveaus.

2. De samenwerking aangaan met componisten en hen stimuleren interessante en uitdagende, maar technisch wel speelbare hedendaagse muziek te schrijven voor amateurs. Daarbij wordt uitgegaan van het ‘Open Score’ format. Daarnaast wordt aan studenten compositie van Nederlandse conservatoria de kans geboden ‘Open Score’ werk te schrijven. De CoMA Ensembles kunnen dienen als ‘live’ oefenorkest voor componisten.

3. Door het geven van concerten een breder publiek kennis laten maken met hedendaagse muziek.

Het CoMAMaastricht Ensemble

 • Het huidige ensemble bestaat uit 16 musici van uiteenlopend niveau. De volgende instrumenten zijn aanwezig: 4 fluiten, 2 klarinetten, 2 violen, 1 akoestische gitaar,1 altsax, 1 hobo/althobo, 2 basklarinetten/tenorsaxen, 1 fagot, 1 cello, 1 contrabas, 1 piano. Mogelijk komt er binnenkort nog 1 cello bij.
 • De leden zijn afkomstig uit diverse landen, te weten Nederland, België, Italië en Finland.
 • Het ensemble repeteert iedere tweede zaterdagochtend van de maand van 9.30 – 12.30h (inclusief pauze) in Maastricht. Rond concerten worden meestal één of meerdere extra repetities ingepland.
 • Er wordt gestreefd naar minimaal 1 eigen concert en een of meer andere activiteiten per jaar (kijk voor voorbeelden op onze website onder Historie).
 • Het ensemble werkt regelmatig samen met het CoMA Eindhoven Ensemble (en in de toekomst mogelijk met het net gestarte CoMA ensemble in Amsterdam).
 • Het ensemble werkt mee aan ‘experimentele’ workshops en concerten van professionele ensembles en/of componisten.
 • Leden nemen regelmatig deel aan internationale CoMA Events, b.v. in Londen en Berlijn.

Profiel dirigent/muzikaal leider CoMAMaastricht Ensemble

We zijn op zoek naar een inspirerende persoonlijkheid die ervaring heeft met het (bege)leiden van amateurmusici. Onze nieuwe dirigent straalt enthousiasme en ambitie uit, weet amateurmusici uit hun ‘comfort zone’ te halen, maar is tegelijkertijd ook geduldig en heeft begrip voor beperkingen van ensembleleden. Affiniteit met hedendaagse muziek spreekt vanzelf. De muzikaal leider staat open voor nieuwe muzikale experimenten en samenwerkingen en weet deze ook zelf te initiëren.

De dirigent beschikt over een breed netwerk. Gezien de internationale samenstelling van het ensemble kan de dirigent goed communiceren in het Engels.

Taakomschrijving

 • Het leiden van de maandelijkse repetities en de concerten van het ensemble (in de maanden juli en augustus zijn er geen repetities).
 • Denkt mee over de programmering en draagt ook zelf nieuwe repertoire aan.
 • Is in staat, waar nodig, partijen aan te passen (b.v. te vereenvoudigen voor minder ervaren spelers).
 • Het kunnen arrangeren van bestaande stukken is een pré.
 • Is, indien dit gewenst is, bereid mee te gaan naar internationale CoMA Events.

Honorering

De honorering per repetitie zal tussen de €150 en €166 netto bedragen, afhankelijk van opleiding en ervaring. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De Stichting CoMAMaastricht is niet BTW-plichtig. De dirigent brengt zelf BTW in rekening. De betaling voor een concert wordt apart gefactureerd. Dit geldt eveneens voor andere, extra werkzaamheden zoals het arrangeren van een compositie. Reiskosten worden apart vergoed.

Het CoMAMaastricht Ensemble ontvangt gezien de grootte en diversiteit aan woonplaatsen van de leden geen structurele subsidie. Alle onkosten worden vanuit de contributiegelden van de leden betaald. Voor grotere evenementen wordt externe subsidie aangevraagd.

Sollicitatieprocedure

Mocht u geïnteresseerd zijn, mail ons dan uw CV met een begeleidende brief, waarin u aangeeft waarom u geïnteresseerd bent en waarom u zichzelf geschikt acht voor de functie van dirigent/muzikaal leider van het CoMAMaastricht Ensemble.

U kunt deze mailen naar: info@comamaastricht.nl.

De aanmelding sluit op woensdag 26 juni 2024 om 24.00 uur.

Op zaterdag 6 juli zal met geselecteerde kandidaten een persoonlijk gesprek gevoerd worden. Daarna zal met maximaal drie kandidaten een afspraak worden gemaakt voor een proefrepetitie op zaterdag 7 september.

Mochten er nog vragen leven, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van CoMAMaastricht:

Anne Marie Muysken

email info@comamaastricht

telefoon 06-21458549