Contemporaine Muziek voor Amateurs

Overige activiteiten

Orchestre d'un Jour in het kader van de lustrum concerten van Ensemble 88 op 9 en 13 december

Gezamelijke concerten met COMA Eindhoven op 11 en 12 mei 2019 (nadere informatie volgt)