Contemporaine Muziek voor Allen

Doelstellingen

De doelstellingen van CoMA Maastricht zijn:

  • Amateurmusici van alle leeftijden en niveaus laten ervaren hoe spannend en leuk het spelen en zingen van hedendaagse muziek is.
  • Zichtbaar maken van de mogelijkheden die er in de amateurswereld liggen op het gebied van hedendaagse muziek.
  • Amateurmusici en professionals uit de muziekwereld met elkaar in contact brengen met als doel de hedendaagse muziekbeoefening door amateurs te stimuleren.
  • De basis leggen voor een éénduidig landelijk forum van waaruit toekomstige initiatieven tot stand gebracht kunnen worden.
  • Door middel van de samenwerking met CoMA UK een uitwisseling tussen componisten, musici en educatiemedewerkers uit Groot Brittannië en Nederland tot stand brengen.